Rutte onderschatte de irritatie die zijn soepele omgang met Asscher en Samsom de afgelopen jaren in de VVD-fractie te weeg had gebracht. Voor Halbe Zijlstra reden genoeg om zijn eigen premier een voet dwars te zetten.

Toen Mark Rutte nog fractieleider van de VVD was, legde hij Vrij Nederland uit dat hij wel met de vuist op tafel kón slaan maar het liever niet wilde. ‘Ik hecht aan goede persoonlijke verhoudingen omdat je dan snelheid kunt maken,’ zei hij: ‘Als je ruzie zoekt, gaan mensen emmertjes achter de boot hangen om je tempo te vertragen.’

Nu hij premier is, werkt Rutte nog steeds op dezelfde manier, zoals collega-ministers, invloedrijke partijgenoten en gedoogpartners deze week in Vrij Nederland beschrijven: bij dreigende conflicten probeert hij zo snel mogelijk de angel eruit te halen, liefst door gesprekken in kleine kring te voeren. Hij wordt pas boos als de vaart eruit gaat. Liever een snel compromis dan slepende onderhandelingen waarbij de emoties alleen maar...