De Engelse schrijver George Orwell is niet alleen de auteur van ‘Animal Farm’ en ‘1984’. Hij was ook een legendarisch nuchter columnist en politiek commentator. En hij was een toegewijd tuinier die kippen, geiten en een varken hield. Daar deed hij ook verslag van in een dagboek.

GeorgeOrwell was een empiricus, iemand die zijn kennis vooral aan de eigen ervaringontleende. Elk boek dat hij schreef was gebaseerd op eigen onderzoek. Hij gingFrank Westerman en Geert Mak vooruit. In het begin van de jaren dertig wildehij het echte leven leren kennen. Hoewel een leerling van de exclusievekostschool Eton begaf hij zich tussen de zwervers, als een van hen, inclusiefcockney-accent. Hij werd landarbeider en ging hop plukken. Hij werd bordenwasserin Parijs. Dit alles verwerkte hij in Downand Out in Paris and London.

George Orwells eigen 'Animal Farm'
George Orwells eigen ‘Animal Farm’

In het midden van de jaren dertig begaf hijzich onder de mijnwerkers en hun gezinnen. Hij ging met ze mee de mijnen in enverbleef in...