In Bas Heijne’s essay Wereldverbeteraars ontmythologiseert hij Martin Luther King, Mahatma Gandhi en Nelson Mandela. Enerzijds geruststellend, maar Michael Ignatieff laat zien waarom hun mythische kanten nog steeds goed van pas komen.

Het heeft iets geruststellends dat Martin Luther King, Gandhi en Mandela niet alleen maar engelen waren. Het maakt dat hun mythologische status al bij voorbaat ontmythologiseerd is en hun reputatie van wereldverbeteraars gerelativeerd wordt. Op de tentoonstelling We Have a Dream in De Nieuwe Kerk in Amsterdam ligt de nadruk weliswaar op hun mythische kanten. Maar in Wereldverbeteraars, het essay dat Bas Heijne daarvoor schreef over de drie helden, is ook aandacht voor nuances. In deze tijd, waarin mensen die zich zorgen maken over de toestand in de wereld te pas en te onpas worden voorzien van het etiket ‘Gutmensch’, hebben de nuances hun eigen status. Die voorkomen dat helden Helden worden en dat etikettenplakkers hun gang kunnen gaan. De...