Trots maar zonder triomfalisme verzamelde Pieter Steinz meer dan tweehonderd voorbeelden van Europese cultuur, van Griekse tragedies tot de minirok. ‘Made in Europe’ toont dat er wel degelijk een Europese cultuurtraditie bestaat.

Een van de uitvoerige aantekeningen die Erasmus maakte bij zijn nieuwe Bijbelvertaling ging over huwelijk en echtscheiding. Dat leverde hem flink wat kritiek op aangezien hij zelf kritisch was geweest op de dogmatische manier waarop met het huwelijksrecht in de kerk werd omgegaan. Iedereen kon zien dat niet op elk huwelijk Gods zegen rustte, dus was echtscheiding soms onvermijdelijk, schreef hij. Erasmus keek minder naar de letter van de kerkelijke wet, dan naar de praktijk van het leven.

Dat Erasmus in heel Europa, van Rome tot Parijs, van Leuven tot Madrid zoveel pennen in beweging bracht had alles te maken met de introductie van iets dat in de dominerende religieuze wereld toen niet voorkwam: het leveren van kritiek. Zoals op het huwelijksrecht....