David Brooks, de columnist van de New York Times, vindt dat de hedendaagse mens wel een lesje in nederigheid verdient nu hij zo hoog van de toren blaast. Daarom schreef hij ‘The Road to Character’.

Toen de Engelse filosoof Isaiah Berlin een van zijn boeken The Crooked Timbre of Humanity noemde, wilde hij benadrukken dat het niet eenvoudig is om met het kromme hout waarvan de mens is gemaakt iets rechts te fabriceren. We moeten het doen met de mens als een onaf en gebrekkig wezen. Die handicap stemde Berlin allerminst somber. Het was een feit. De Amerikaanse columnist van de New York Times David Brooks gebruikt dezelfde aan Immanuel Kant ontleende uitspraak, maar maakt in zijn boek The Road to Character van de mens een zondige struikelaar (a stumbler), louter bestaande uit zwakheden, tekortkomingen, egoïsme, zelfbedrog en vergissingen. Waar Berlin reden zag om al die menselijke gebreken om te zetten in iets leefbaars, spoort Brooks zijn lezers aan om, willen ze ooit een...