Kamerleden die in alle vrijheid kunnen stemmen, ze bestaan nauwelijks nog. Hoe komt dat? En keert met het gedoogkabinet het dualisme terug?

Als het aan onderkoning Herman Tjeenk Willink had gelegen, had Nederland dit najaar een heel ander kabinet gekregen dan de rechtse coalitie waaraan Mark Rutte, Maxime Verhagen en Geert Wilders wekenlang in grote stilte werkten. Ook Paars-plus had niet de voorkeur van de man die van 25 juni tot 6 juli de besprekingen over de kabinetsformatie leidde. De vice-president van de Raad van State was er heilig van overtuigd dat de politieke versplintering die aan het licht was gekomen bij de Tweede Kamerverkiezingen vroeg om een onorthodox antwoord. De politieke partijen moesten in het landsbelang een stap opzij zetten. Het nieuwe kabinet diende bij voorkeur te bestaan uit onafhankelijke, ervaren bestuurders die niet aan de leiband van hun fracties in de Tweede Kamer liepen. Dan kon met een beknopt regeerakkoord worden volstaan en zou de Kamer weer...