Een halve eeuw geleden ontstond de felle discussie over de lezing van C.P. Snow over ‘The Two Cultures’.

In 1963, vijftig jaar geleden, keek de Engelse romanschrijver C.P. Snow terug op zijn vier jaar eerder gehouden en berucht geworden lezing onder de titel The Two Cultures.

In A Second Look reageerde hij op de honderden artikelen die geschreven werden naar aanleiding van zijn bewering dat er twee culturen waren ontstaan die niets van elkaar wilden weten: de wetenschappelijke en de literaire. De wetenschappelijke cultuur had volgens Snow ‘de toekomst in zijn botten’, de literaire cultuur was een ‘traditionele cultuur’ geworden die de vooruitgang niet kon, en niet wilde bijbenen.

Het debat over Snows lezing werd bekend als ‘The Snow-Leavis Controversy’ omdat F.R. Leavis, hoogleraar in Cambridge en vermaard criticus, onder de titel Two Cultures? The Significance of C.P. Snow met de felste reactie was gekomen. Daarin trok hij de betekenis van Snow als...