Buitenland

De dood van Bin Laden is een goed moment om de balans op te maken wat betreft Arabisch/islamitisch leiderschap. Naast het bekende ‘hij was een slecht mens’ en ‘hij was een moedige strijder tegen Amerika en Israël’ viel één reactie me op: dat zijn dood de zoveelste nederlaag zou zijn voor de Arabische wereld.

Inderdaad, als je erbij stilstaat, kun je concluderen dat de Arabische leiders die geroemd werden om hun standvastigheid tegen de Verenigde Staten, op vernederende wijze aan hun eind zijn gekomen. Saddam Hoessein werd voor het oog van de wereld uit een gat gehaald en op vlooien gecontroleerd alvorens hij door zijn eigen mensen werd opgehangen tijdens het offerfeest. Alsof het een schaap betrof.

Dan heb je het Palestijnse Hamas, dat druk bezig is het leven voor de eigen bevolking nog een graadje erger te maken. De grootspraak dat het Israël zou vernietigen, wordt nog steeds gebruikt om de partij te weigeren als gesprekspartner. Ze hebben er jaren geleden afstand...