Warm

Het is alsof de duivel er mee speelt: in de week voor de klimaattop van Kopenhagen is het weer in Europa helemaal in de war. Dieren die allang in winterslaap hadden moeten zijn, lopen nog steeds rond, delen van Engeland kampen met storm en het San Marcoplein in Venetië staat voor de zoveelste keer onder water. Als er niets gebeurt aan de opwarming van de aarde dreigt de Italiaanse stad onder water te verdwijnen, waarschuwde de Unesco al in 2007. Wereldleiders, kom in actie, zou je zeggen.

Koud

Maar de klimaatsceptici blijven de trom roeren, het Amerikaanse Fox News voorop. Hackers kraakten e-mailbestanden van de universiteit van East Anglia, waaruit zou blijken dat wetenschappers gegevens hebben gemanipuleerd. Climategate! De universiteit blijft bij haar conclusies: de aarde warmt op door menselijke activiteit. Maar sceptici laten zich zo kort voor Kopenhagen de mond niet snoeren. Zij blijven er bij dat de aarde de afgelopen jaren juist is afgekoeld. Volgens hen breken voor...