In Life or Literature schreef Jorge Semprún dat hij van zijn ervaringen in het concentratiekamp slechts een door andere mensen te kennen waarheid kon maken door die in een verhaal te vertellen, niet door een droge opsomming van de feiten.

We benaderen de waarheid met de rede en de wetenschap, maar de waarheid wordt pas bevattelijk wanneer ze wordt verteld in een verhaal.

Straks is er de Maasvlakte 2, een nieuw stuk land, een nieuwe rand van Nederland. Een opeenhoping van een x-aantal kubieke meters zand, staal en beton. En is dat het dan?

Kunstenaar Marcel van Eeden geeft het gebied een door de mens te bevatten waarheid, haar mythe. Dit is het land waar ooit, op 5 januari 1942, het stoomschip Cornelia Maersk werd verzwolgen door de zee, nadat het werd getroffen door twee bommen. Van Eeden maakte een getekend fotoverhaal van wat er gebeurd hoort te zijn in die dagen. Nu is de Maasvlakte gekend door de mens. Nu Marcel van Eeden haar heeft geannexeerd.

‘De Cornelia Maersk’,...