Zonder de JSF kan Nederland haar nucleaire NAVO-taak niet uitvoeren. Maar daar hoor je de regeringspartijen niet over.

Op de politieke ledenraad van de PvdA, onlangs gehouden in Zwolle, werd uitvoerig gesproken over de Joint Strike Fighter.

Update 7-11-2013: De PvdA is om: Nederland schaft de JSF aan. Maar gaat de partij nu wel voorkomen dat het vliegtuig met kernwapens wordt uitgerust, zoals ze eerder heeft gesuggereerd? Volgende week stemt de Kamer over een motie daartoe van de SP.

Update 19-11-2013: De Tweede Kamer vindt dat de opvolger van de F-16 geen nucleaire taken mag hebben, meldt persbureau Novum. Een motie daarover van de SP werd aangenomen met steun van regeringspartij PvdA en de oppositiepartijen D66, ChristenUnie, GroenLinks en Partij voor de Dieren.

Update 15-01-2014: Het kabinet heeft de motie van de SP, door een meerderheid van de Tweede Kamer gedragen, naast zich neergelegd. De JSF wordt geschikt gemaakt voor het afwerpen van kernbommen.

Na tien jaar verzet van...