‘Speeltuin’ voor Amsterdamse criminelen

Raadslid Korf, ChristenUnie: ‘Ik begrijp uw standpunt niet.’ Raads­­lid Achterbosch, Velsen Lokaal: ‘Dan wacht u toch tot de Heilige Geest over u is gedaald?’ (Raadslid Korf beent woedend weg uit de raadszaal.) Raadslid Westerman, GroenLinks: ‘Ik maak er ernstig bezwaar tegen dat we elkaar zo benaderen.’ Raadslid Achterbosch: ‘U bedoelt als een soort misdadigers?’

Welkom in de politieke arena van een havenstadje. Hier, aan Plein 45, onder een geknoopt tapijt met kusttaferelen, vergadert de raad van de gemeente Velsen, waartoe IJmuiden samen met enkele omliggende dorpen behoort. Het is 16 februari en met het oog op de verkiezingen van 7 maart schermen de drieëndertig raadsleden hun politieke speelveld af. Dat ze daarbij af en toe op lange tenen trappen, ach, dat hoort bij het spel. Sinds de Leefbaren-revolutie van 2002 gaat het er wel vaker bloederig aan toe: Velsen Lokaal zit met veertien leden in de raad en de partij...