De 100-dagenshow van het kabinet-Balkenende bij Knevel & Van den Brink illustreert dat de verhoudingen in de Nederlandse democratie scheef zijn. Luc Verhey, hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universiteit van Maastricht: ‘Het is een misvatting dat democratie inhoudt dat de kiezers zo veel mogelijk zeggenschap moeten hebben.’

Na een langdurige afwezigheid in Den Haag verschenen de bewindslieden deze week voor het eerst weer op het publieke toneel. In een praatprogramma, niet in de Tweede Kamer. En de Kamer protesteerde niet. ‘Het heeft me verwonderd en ook verontrust,’ zegt staatsrechtgeleerde Luc Verhey over dit tafereel. Zowel de keuze van Balkenende IV om de tv-kijkers de primeur te gunnen van de resultaten van de 100-dagentoer, als het stilzwijgen van de hele Kamer over deze gang van zaken, toont volgens Verhey dat politici het tegenwoordig vanzelfsprekend vinden om burgers als eersten bij hun aangelegenheden te betrekken. Dat is niet onbegrijpelijk na de...