Non-fictie / Vatileaks en Vatiwatchers

‘Broeders en zusters, goedenavond,’ waren de historische eerste woorden die paus Franciscus sprak tot het Sint-Pietersplein en de rest van de wereld. In de eerste dagen na zijn verrassende benoeming was er veel lof voor de sobere Argentijn Jorge Bergoglio (76), maar ook kritiek op zijn homofobe standpunten en zijn onduidelijke rol tijdens de Argentijnse vuile oorlog. Deze zoon van een spoorwegbeambte weigerde te wonen in het bisschoppelijk paleis in Buenos Aires en ging met de metro naar zijn werk. Nu neemt Franciscus zijn intrek in de pauselijke vertrekken, omringd door luxe, en begint hij aan de zware taak de wereldkerk te hervormen.

Franciscus staat een enorme klus te wachten. De nadagen van Franciscus’ voorganger Bene­dictus werden geteisterd door schandalen. Er was natuurlijk het drama van het wijdverbreide seksuele misbruik door geestelijken, maar ook de ondoorzichtige structuur van de bank van het Vaticaan en de vriendjespolitiek...