Het oeuvre van Félix Vallotton (1865-1925) besloeg bij zijn dood zeventienhonderd schilderijen en honderden tekeningen en houtsnedes. Daarvan is een flink deel nu te zien in het Van Gogh Museum in Amsterdam.

Als er één dier is dat niet weg te denken is uit het Parijse Montmartre van het eind van de negentiende eeuw, dan is het de zwarte kat.

Het café Le Chat Noir was delaatste twintig jaar van die eeuw het centrum van schilders, schrijvers,dichters en musici. Het uithangbord en het nu beroemde affiche met de arrogantezwarte kat werden gemaakt door Théophile Steinlen, de kunstenaar die daarnavoorgoed met de zwarte kat geïdentificeerd zou worden. Hij tekende ook voor hetChat Noir Journal, het weekblad vanhet café met korte verhalen en tekeningen. Daaraan werkte ook Henri Rivière alstekenaar mee, de bedenker van het schaduwtheater dat onder de naam ‘Ombreschinoises’ in 1886 in Le Chat Noir was begonnen. Gedurende de tien jaar dat hettheater bestond bedacht Rivière 43...