Politiek

Het was een opmerkelijke oproep, laatst tijdens een rumoerige bijeenkomst van rechters en staatsrechtsgeleerden bij het Amsterdamse Gerechtshof. Nadat Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer het kabinet had verweten de democratische rechtsstaat te ondermijnen met het plan om de griffiekosten te verhogen, was de beurt aan senator Marijke Scholten (D66), oud-vicepresident van de Rechtbank in Amsterdam. Als de aanwezigen wilden voorkomen dat mensen met lagere inkomens straks beperkt worden in hun gang naar de rechter, hield zij de zaal voor, moest er gelobbyd worden bij de fracties van CDA, VVD en PVV in de Eerste Kamer.

En dat terwijl het omstreden wetsvoorstel nog behandeld moet worden in de Tweede Kamer.

De aansporing was typerend voor de moeizame politieke verhoudingen onder het kabinet-Rutte. Terwijl de regeringsfracties in de Tweede Kamer zich – vooralsnog – gebonden voelen aan het gedoogakkoord, broeit het in de Senaat. Zo ook over het wetsvoorstel dat de griffiekosten...