Lenen aan China / China en de wereldbank

De nieuwe chief economist van de Wereldbank heeft een interessant curriculum. Als 27-jarige deserteerde hij uit het Taiwanese leger. Op 17 mei 1979 zwom hij, voor de kust van China, van het ene eilandje naar het andere: van de republiek China naar de Volksrepubliek China. Omdat Yifu Lin als hooggekwalificeerde econoom een modelofficier was in het Taiwanese leger, heeft de regering op het eiland Formosa lang gezwegen over de waarheid. Pas in 2000, toen hij inmiddels een bekende Chinees was in Peking, heeft Taiwan zijn status als ‘vermist’ laten omzetten in een aanklacht wegens desertie.

Direct na aankomst in de Volksrepubliek ging de jonge econoom marxistische politieke economie studeren aan de universiteit van Peking. Daarna promoveerde hij als eerste ‘communistische’ Chinees aan de Universiteit van Chicago in Amerika. Dat was opnieuw een opvallende overstap, omdat de universiteit van Chicago destijds de thuishaven was van Milton Friedman...