Vorige week publiceerde de Commissie Borstlap zijn onderzoek naar de gang van zaken bij de NZa, de Nationale Zorg Autoriteit. Onderdeel daarvan was de manier waarop de leiding van de NZa was omgegaan met Arthur Gotlieb, een medewerker die kritiek had en werd tegengewerkt. Hij schreef daarover een omvangrijk Multatuliaans ‘Bezwaarschrift’ dat nu in boekvorm is verschenen.

Operatie ‘werk Arthur de deur uit’.Dagboek van een ongewenste werknemer, waarin de NRC-redacteuren Joep Dohmen en Jeroen Wester eengroot deel van het zeshonderd pagina’s tellende Bezwaarschrift van Arthur Gotlieb publiceren, zou, naar analogievan Multatuli’s Max Havelaar, eigenlijk moetenheten Bezwaarschrift, of de afgang van demanagersmentaliteit. De titel van Dohmen en Wester vestigt de aandacht teveel op Gotlieb, terwijl het accent ligt op de bedorven mores aan de top van desemi-overheidsinstelling. Het sobere, karaktervaste en met humor geschreven Bezwaarschrift is een aanklacht tegenlist en bedrog...