Downloaden is ontdekken

Het kabinet gaat het illegaal downloaden van muziek hard aanpakken. De muziekindustrie zegt hieronder te lijden, maar dat is maar de vraag. Deze week bleek uit onderzoek dat mensen die illegaal downloaden juist méér muziek kopen. Downloaden is voor hen een manier om muziek te ontdekken, niet om te stelen. Gelukkig overweegt het kabinet niet, zoals in Engeland, Duitsland en Frankrijk, notoire downloaders van internet af te sluiten. Dat zou niet alleen het grondrecht op communicatievrijheid, maar ook de muziekindustrie de das omdoen.