De tuinen van Eden

Soms, heel soms, komt er goed nieuws uit Irak. Neem de Amerikaans-Iraakse ingenieur Azzam Alwash, directeur van Nature Iraq. Hij is bezig de milieuramp ongedaan te maken die dictator Saddam Hussein aanrichtte in het zuiden van het land. Hussein legde de moerassen tussen de Eufraat en de Tigris droog om zo de ‘Moerasarabieren’, die zich verzetten tegen zijn regime, te onderwerpen. En nu, twintig jaar later, halen Alwash en zijn team dammen en sluizen neer en steken ze dijken door. Inmiddels staat eenderde van het gebied weer onder water en keren waterbuffels, vogels én voormalige bewoners terug naar dit unieke natuurgebied.