Wat is eigenlijk het onderscheid tussen memoires en een autobiografie? Ik weet één, volstrekt onwetenschappelijk, verschil: veel memoires lezen lekkerder omdat ze in mindere mate zelfrecht-vaardigend zijn. (En wanneer een autobiografie prettig leesbaar is, dan is die vaak geschreven door een ghostwriter.)

En biografieën? Het ziet er niet slecht uit, de laatste tijd hóéven die niet meer krankzinnig dik te wezen, ze mogen zelfs leesbaar zijn. Zoals de door Vic van de Reijt geschreven en hier door Jeroen Vullings gerecenseerde biografie van Willem Elsschot (Vullings: ‘Hij bleef een schelm, ook al droeg hij als geslaagde kapitalist een driedelig maatpak.’)

De populaire biografie (Annie M.G. Schmidt, Bernhard) doet het goed en er zijn diverse projecten die beogen meer grote figuren uit de geschiedenis geportretteerd te krijgen. Edoch, niet te vroeg gejuicht, want in deze special kunt u ook lezen dat het platte life writing de biografie bedreigt en dat in de top-honderd van best...