Alles moet anders op de universiteit, betoogt Willem Otterspeer in zijn pamflet Weg met de wetenschap. De biograaf van Willem Frederik Hermans verdedigt een soort niet-kwantificeerbare kennis waar de doorsnee academicus als de dood voor is: geen tellen, maar inzicht.

De Engelse literair criticus F.R. Leavis noemde de romanschrijver en voormalig chemicus C.P. Snow in 1962 een ‘intellectuele nul’, omdat hij in zijn lezing The Two Cultures een kloof had geconstateerd tussen de literaire en de wetenschappelijke cultuur. De ‘literary intellectuals’ waren totaal onwetend zei Snow, ze wisten niets van de glorieuze ontwikkelingen in de wetenschappen. Het waren ‘luddities’, nazaten van de sekte die zich in het begin van de negentiende eeuw verzette tegen de industrialisering van Engeland. Leavis verweet Snow op zijn beurt er een armzalig mensbeeld op na te houden, louter gericht op materiële zaken en gespeend van enige cultuur en finesse.

Geschiedenis, taal- en letterkunde,...