De eis van Saoedische vrouwen voor stemrecht lijkt ingewilligd te worden. Als het de koning behaagt.

Terwijl in de verschillende Arabische landen de mannen boos hun baard laten staan, vlaggen, posters of zelfs zichzelf in brand steken om aandacht te vragen voor hun eisen (bij veel demonstraties hebben mannen alvast een jerrycan bij zich en aanstekers om eens lekker mee te dreigen) en in Libië de NAVO gretig mee bombardeert om die Arabische drommels te helpen, pakken de vrouwen in Saoedie-Arabië, zo’n beetje het symbool van de onderdrukking, het allemaal wat diplomatieker, voortvarender en vooral subtieler aan.

Na de vele ludieke en serieuze acties sinds de laatste Internationale Vrouwendag op 8 maart, hadden de vrouwen niet alleen hun zinnen gezet op het recht om auto te rijden, maar ook om te stemmen.

In 2004 vonden de eerste gemeenteraadsverkiezingen plaats in het koninkrijk en sindsdien strijden vrouwen voor het recht ook hun stem te laten horen. Destijds, in 2004, gold het...