Binnenland

We roepen maar wat als het om prostitutie gaat. Zo letterlijk staat het er niet, maar zo kun je de conclusie uit het rapport van onderzoeksbureau Platform31 wel lezen. In opdracht van de gemeenten Rotterdam, Utrecht en Den Haag deed een team onder leiding van Hendrik Wagenaar, hoogleraar Town and Regional Planning aan de universiteit van Sheffield, drie jaar lang onderzoek naar prostitutiebeleid in Nederland en Oostenrijk, landen met een vergelijkbare situatie. In het rapport schetsen de onderzoekers een discussie waarbij er in ‘schrille morele termen’ vaak heftig wordt gedebatteerd over prostitutie, maar zonder feitelijke onderbouwing. ‘Symboliek is belangrijker dan de realiteit. Het debat is een “dialoog der doven”.’

Het team van Wagenaar interviewde 129 sekswerkers (vijfentachtig in Oostenrijk en vierenveertig in Nederland; volgens de onderzoekers een representatieve steekproef) en deed daarnaast een poging om de omvang van prostitutie vast te stellen. Een...