Interview Maarten ’t Hart, Jan Siebelink en Franca Treur

‘Dat u helemaal naar Amsterdam hebt willen komen voor mij,’ zegt Franca Treur. Ze kijkt naar de twee gearriveerde schrijvers die naast haar zitten in de rondeelzaal van Hotel de l’Europe, waar ze zijn bijeengekomen om te praten over haar debuutroman Dorsvloer vol confetti. ‘Zeg maar “je” hoor,’ antwoordt Jan Siebelink, ‘we zijn nu schrijvers onder elkaar.’ Maarten ’t Hart knikt. Vriendelijk en een tikje nieuwsgierig bekijken de twee heren hun jonge opvolgster, beiden een exemplaar van haar boek op schoot, vol aantekeningen en losse papiertjes tussen de pagina’s.

Van Dorsvloer vol confetti, krap twee maanden uit, verschijnt binnenkort de vierde druk. In de – overwegend positieve – recensies werd al gesproken van de nieuwe Siebelink of ’t Hart. Met Franca Treur zou een nieuwe generatie zijn opgestaan die schrijft over het opgroeien in een orthodox gereformeerd milieu.

Siebelink, tegen Treur: ‘Weet je wat ik zo mooi vind aan...