De schrijfster en criminologe Andreas Burnier/C.I. Dessaur (1931-2002) werd een boegbeeld van het feminisme. In sarcastische en polemische stukken keerde ze zich tegen het ‘masculinistische rationalisme’. En haar romans waren geestig en erudiet. Vandaar een kloeke biografie over haar van Elisabeth Lockhorn.

Toen Andreas Burnier in 1988 gastschrijver was aan de Universiteit van Leiden gaf ze colleges over mystiek en magie in de literatuur. De schrijvers over wie ze het wilde hebben verdeelde ze in mystici en magici. Bij de magiërs moesten we denken aan Goethe, Edgar Allan Poe, Shakespeare, Strindberg en Gustav Meyrink. Die ondergingen de werkelijkheid als ‘kwellend’, waren extravert en strijdlustig en waren in filosofische zin dualisten en pluralisten. Mystici waren Meister Eckhart, Johannes van het Kruis en Hildegard van Bingen. Die ondergingen de werkelijkheid als ‘onwezenlijk’, waren introvert en geneigd tot verzoening. Filosofisch waren het monisten. Aan deze...