Wat deden PvdA-toppers Job Cohen en Wouter Bos deze week hun best hun conflict met de mantel der liefde te bedekken. Vorige week zaterdag nog riep Bos in de Volkskrant dat hij zich ergert aan PvdA’ers die zeggen dat er minder gepolariseerd moet worden over integratie. ‘Ongelooflijk. Mijn stelling is: ophouden met dat gezeur over de toon van het debat!’

Bos’ pleidooi kon niet anders verstaan worden dan als een frontale aanval op het beleid van Job Cohen, de Amsterdamse burgemeester, die bekend staat als bruggenbouwer, als een man die ‘de boel bij elkaar wil houden’. Laatst nog had Cohen gezegd dat moslims die buurtregisseur zijn, vrouwen geen hand hoeven te schudden als dat in strijd is met hun geloofsovertuiging. Bos had er geen goed woord voor over: ‘Mensen in dienst van de overheid moeten staan voor de gelijkheid tussen man en vrouw. Dat betekent dat je elkaar de hand schudt.’

Het interview veroorzaakte afgelopen week groot tumult in de partij. Ook prominenten...