Het echte politieke spel wordt in de Tweede Kamer gespeeld, maar wie zijn precies de beste spelers? Vrij Nederland onderzocht het, in het Haagse Zomerrapport. Met de top-10, eervolle vermeldingen en de macht van de leiders.

Wie nu op het Binnenhof rondloopt, maakt goede kans staatssecretaris Wiebes tegen het lijf te lopen. In de Tweede Kamer zoekt hij naar brede steun voor zijn belastingplannen. Het kabinet Rutte II mag dan zetels tekort komen in de Eerste Kamer, het echte politieke spel is hier, in de politieke controlekamer van Nederland.

Ministers als Dijsselbloem en Asscher zochten er naar parlementair draagvlak voor de Rijksbegroting en het Sociaal Akkoord. Politiek is daardoor interessanter geworden dan ten tijde van Paars, toen regeerakkoorden waren dichtgetimmerd en de Kamer het nakijken had, zei GroenLinks-leider Bram van Ojik bij zijn afscheid.

Dat nieuwe krachtenveld is ook af te lezen aan het Haagse Zomerrapport dat Vrij Nederland na twee jaar opnieuw heeft opgemaakt....