Sinds de verkiezingen van september kunnen de fractievoorzitters Diederik Samsom (PvdA) en Halbe Zijlstra (VVD) in de Kamer geen betoog meer houden zonder veelvuldig te worden onderbroken: de oppositie staat te trappelen aan de interruptiemicrofoon. Heel anders is het lot van Geert Wilders. In het vorige parlementaire jaar werd de PVV-leider nog ruim negen keer per spreekbeurt geïnterrumpeerd door in totaal vijftien Kamerleden. Maar sinds september 2012 werd hij niet meer dan 0,9 keer onderbroken, in alle gevallen door zijn politieke aartsvijand Alexander Pechtold van D66. De PVV mag dan hoog staan in de peilingen, in de Kamer is Geert Wilders een dalende ster: sinds de verkiezingen wordt hij welhaast straal genegeerd.

Naast de dalende ster van Wilders is het opvallend dat diens soepele tegenstrever Pechtold verreweg de meeste spreektijd in beslag nam: de D66-leider sprak maar liefst 72.095 woorden in de plenaire zaal, en plaatste het recordaantal van 491 interrupties. Sybrand...