Wie zijn de kopstukken, de verrassingen, de stille krachten, de twijfelgevallen en de risicofactoren in het kabinet? En welke woorden gebruiken zij het meest? Vrij Nederland maakt de balans op van het eerste jaar van Rutte II. Klik hier voor de methode en de verantwoording. Dit zijn de vier verassingen.

Martin van Rijn (PvdA)
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Als er iemand in het kabinet door vriend en vijand de hemel in wordt geprezen, is het Martin van Rijn. De staatssecretaris is belast met waarschijnlijk de ingewikkeldste operatie die VVD en PvdA zich op de hals hebben gehaald: het overhevelen van AWBZ, jeugd- en ouderenzorg naar de gemeenten. Formeel is Ronald Plasterk ‘coördinerend’ minister, maar Van Rijn doet het werk. In de luwte, want de media haalt hij niet vaak. ‘Geen kille saneerder’, maar iemand met ‘hart voor de zorg’. De oppositie prijst zijn luisterende oor en soepele optreden: ‘Van Rijn gaat het best van allemaal om met de...