Wie zijn de kopstukken, de verrassingen, de stille krachten, de twijfelgevallen en de risicofactoren in het kabinet? En welke woorden gebruiken zij het meest? Vrij Nederland maakt de balans op van het eerste jaar van Rutte II. Klik hier voor de methode en de verantwoording. Dit zijn de twijfelgevallen.

Stef Blok (VVD)
Minister voor Wonen en Rijksdienst

Ministers in een hervormingskabinet zonder meerderheid in de Eerste Kamer moeten extra behoedzaam werken aan het draagvlak van hun beleid. Subtiliteit en gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen zijn daarbij onontbeerlijk. Maar om die kwaliteiten staat Stef Blok niet bekend. Integendeel: in Den Haag is zijn horkerigheid bijna ongeëvenaard. Dat bleek al in de eerste maanden van zijn ministerschap, tijdens de onderhandelingen over het woonakkoord met het CDA. De minister bleek zo flexibel als een loden deur. Uiteindelijk moesten drie andere oppositiepartijen én minister Dijsselbloem er aan te pas komen om alsnog een...