Wie zijn de kopstukken, de verrassingen, de stille krachten, de twijfelgevallen en de risicofactoren in het kabinet? En welke woorden gebruiken zij het meest? Vrij Nederland maakt de balans op van het eerste jaar van Rutte II.

Uitgerekend Mark Rutte gebruikt het woord ‘sociaal’ het vaakst, vergeleken met zijn kabinetscollega’s. Misschien is dat wel de opmerkelijkste uitkomst van het onderzoek dat wetenschappers op verzoek van VN deden naar het woordgebruik van bewindslieden in het afgelopen parlementaire jaar.

Voor de sociaal-democraten is het wellicht goed nieuws dat de premier dit PvdA-beginsel zo vaak in de mond neemt. Maar het is ook gefundenes Fressen voor de rechtse critici van de VVD-leider, die hem verwijten dat hij zich door Diederik Samsom en de zijnen laat inpakken. De spagaat van Mark Rutte: hoe houdt hij de coalitie bij elkaar zonder zijn traditionele achterban van zich te vervreemden?

Deze week staat Rutte in de Tweede Kamer om de miljoenennota te verdedigen. De...