19-04-2003
Door Thijs Broer

West-Europeanen die denken dat religie een aflopende zaak is, hebben het mis. Het geloof is uit de coulissen te voorschijn gekomen en speelt een hoofdrol op het wereldtoneel. Gevaarlijk? Wel als religie een politiek wapen wordt.

Terwijl het bommen regende op Bagdad was Anil Ramdas er getuige van hoe zijn Indiase vriend, een kleine makelaar in Delhi, zich binnen een paar dagen bekeerde tot de radicale islam. Ineens sprak zijn vriend, tot kort geleden nog een vrolijk-agnostische scharrelaar, over ‘wij moslims’, ging hij weer naar de moskee en wenste hij de Amerikanen naar de hel, met schrijnende woede in zijn ogen en verbittering in zijn stem. ‘Deze oorlog is de grootste symbolische bekering die denkbaar is,’ schreef Ramdas ontzet in NRC Handelsblad. ‘Elk uur ontstaan “herboren moslims”, in analogie met de herboren christenen, die dagenlang kunnen dansen en zingen en in trance raken van de boodschap van Jezus.’

Daar staan de westerse intellectuelen,...