Nu de bouw van nederzettingen maar doorgaat, groeit het ongenoegen met Israël. ‘De tijd van pappen en nathouden is voorbij.’ Een eerbiedwaardig adviesorgaan raadt actie aan.

‘Ik vind het een uitstekend rapport,’ zegt Désirée Bonis, oud-ambassadeur te Syrië en PvdA-woordvoerder buitenlandse zaken. ‘Dit rapport heeft de schoonheid van de studeerkamer,’ aldus haar VVD-collega Han ten Broeke in het Nederlands Dagblad. ‘En dat is precies waar het thuishoort.’

De twee coalitiepartijen staan weer eens recht tegenover elkaar. Dit keer gaat het om de verhoudingen met Israël. Aanleiding is het rapport van de Adviesgroep Internationale Vraagstukken, een onafhankelijk orgaan dat de regering en de Staten-Generaal adviseert over het buitenlandse beleid. In oktober vorig jaar vroeg de Eerste Kamer (in de Tweede Kamer was er destijds geen meerderheid voor) het AIV om een advies over mogelijkheden die er voor Nederland zijn om bij te dragen aan vrede tussen de Israëli’s...