Als er geen sociaal akkoord komt, is het kabinet snel uitgeregeerd. Diederik Samsom heeft de moed nog niet opgegeven. Bij de Politieke Ledenraad van de PvdA speculeerde hij alvast over de nullijn voor ambtenaren.

‘Weet u nog, partijgenoten, het eerlijke verhaal,’ sprak Diederik Samsom tijdens de Poltieke Ledenraad van zijn partij, afgelopen weekeinde in de Utrechtse Jaarbeurs. ‘We geloofden erin. In ons verhaal. Het verhaal van eerlijk delen en vooruitgang mogelijk maken.’

Het eerlijke verhaal vertellen: een ondankbare taak, nu het kabinet de ene na de andere bezuiniging moet aankondigen, en de kiezers zich zorgen maken over hun baan, hun hypotheek of hun plek bij de sociale werkplaats. Ongeveer op hetzelfde moment dat Diederik Samsom in Utrecht begon aan zijn speech, bracht Maurice de Hond zijn wekelijkse peiling naar buiten: de PvdA staat op achttien zetels, twintig zetels minder dan bij de verkiezingen.

Samsom deed een manmoedige poging op een rij te zetten wat het kabinet...