De Nederlandse zakenman Frans van A., die de vorige maand werd gearresteerd wegens zijn aandeel in het chemische-wapenprogramma van Saddam Hoessein, werd beschermd door de AIVD. Een geval van dubbelspel zoals dat in de wereld van de wapenhandel veel vaker blijkt voor te komen.

Op dinsdag 7 december werd de Nederlander Frans van A. gearresteerd. Hij stond op het punt te vluchten, zijn koffers stonden al in de gang. De beschuldiging: medeplichtigheid aan genocide door zijn aandeel in het chemische-wapenprogramma van Saddam Hoessein. In de jaren tachtig zou Van A. vijfhonderd ton thiodiglycol hebben geleverd waarmee Irak gifgas kon maken. Saddam was begin jaren tachtig een oorlog tegen buurland Iran begonnen en deinsde niet terug voor bombardementen met mosterdgas. Dat gif gebruikte hij ook in de strijd tegen de opstandige Koerden in eigen land – de aanval op het stadje Halabja in 1988 leidde internationaal tot grote verontwaardiging. Op televisiebeelden was te zien hoe de straten...