0,7 %

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid gooide deze week met het rapport Minder pretentie, meer ambitie een steen in de ontwikkelingssamenwerking-vijver. De 0,7 procent van het nationale inkomen die jaarlijks naar de hulpindustrie gaat, is als het aan de WRR ligt niet langer heilig. Waarom wél armoedebestrijding en niet investeren in klimaat, integratie of handel? Oxfam, Icco, Hivos en Cordaid reageerden geprikkeld. Minder geld betekent minder hulp, maar ook minder werkgelegenheid. Ook minister Bert Koenders was terughoudend. ‘Nederland wil vasthouden aan zijn internationale verplichtingen.’