666

Niet Geert Wilders, maar De Antichrist openbaarde zich bij de gemeenteraadsverkiezingen. In Lopik. In het dorp aan de rand van de Biblebelt stemden precies zeshonderdzesenzestig mensen op de SGP. 666, het nummer van Het Beest. Oei. Goed voor twee zetels én het einde der tijden (Openbaring 13, vers 18). Helse humor, om dat uitgerekend via de strenggereformeerden te spelen. En wat een opluchting toen het er na verplichte hertelling (waarom eigenlijk?) geen 666, maar 667 bleken te zijn. Alsof de duivel er mee speelde.