23

‘Samenleven en normen en waarden’ wordt door 23 procent van de Nederlanders als het grootste probleem van de samenleving gezien, volgens recente cijfers van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Het is altijd lachen geblazen met deze cijfers. Boven alles laten zij elk kwartaal weer onze gespleten volksaard zien. Want op de vraag waar wij het meest trots op zijn, antwoorden wij óók: ‘samenleven en normen en waarden’. Nog zoiets: meer dan 80 procent is (zeer) gelukkig, ruim 60 procent vindt dat het de verkeerde kant op gaat met het land.