Het opsporingsapparaat kan de anonimiteit van getuigen niet garanderen. Dat blijkt uit de VN-enquête onder de rechterlijke macht. Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) noemt deze uitslag ‘zorgwekkend’. ‘Toegezegde anonimiteit mag niet worden geschonden’, zegt CBP-voorzitter Jacob Kohnstamm. ‘Getuigen kunnen daardoor in levensgevaar komen.’

De uitkomst van de VN-enquête onder de rechterlijke macht bevestigt de eerdere signalen die het CBP kreeg over een soortgelijke kwestie bij politie en justitie. ‘Het CBP had naar aanleiding daarvan al besloten in 2009 een onderzoek te doen bij het opsporingsapparaat,’ zegt CBP-voorzitter Jacob Kohnstamm.

Een van de middelen die het CBP heeft, is wat ze zelf noemt ‘handhavend optreden’. ‘Organisaties zijn verplicht om informatie te geven die wij nodig menen te hebben’, zegt Kohnstamm. ‘Zo nodig kunnen wij dat afdwingen.’ Bij een overtreding kan het CBP een voorwaardelijke boete opleggen: de volgende keer...