Medische doorbraak

Zes jaar geleden lag er een doodzieke vrouw op de afdeling Interne Geneeskunde van het AMC in Am­sterdam. Ze had chronische diarree, veroorzaakt door de bacterie Clostridium difficile, een potentieel fatale ziekte. Haar behandelaars, de twee jonge artsen-in-opleiding Max Nieuwdorp en Josbert Keller, wisten niet wat ze met de vrouw aan moesten; de antibiotica sloegen niet aan. Ze overwogen haar dikke darm te verwijderen – een zeer ingrijpende maatregel – maar twee Noorse specialisten die op dat moment toevallig het AMC bezochten, stelden iets anders voor: een poeptransfusie. Deze ‘fecestransplantaties’ zijn al terug te vinden in duizend jaar oude Chinese geneesboeken en zijn een beproefde methode onder veeartsen en boeren. Sinds eind jaren vijftig gold het als een hoogst experimentele behandeling voor patiënten met darmaandoeningen; ziekenhuizen voerden het sporadisch en met wisselend resultaat uit bij hopeloze gevallen. Maar de wetenschappelijke...