Politiek

Na de presentatie van het regeerakkoord regende het persberichten van maatschappelijke organisaties. Ze waren bijna allemaal negatief. Natuurlijk, de vakbonden waren boos (‘rijkeluiskabinet’). Net als de onderwijsverenigingen (‘desastreus’), de cultuursector (‘kabinet zet ramkoers in op cultuur’) en de allochtonenplatforms (‘uitsluiting en verdeeldheid’). Maar ook uit minder voorspelbare hoek kwam harde kritiek. Zo oordeelde de JOVD, de jongerentak van regeringspartij VVD: ‘De babyboomers gaan er met de buit vandoor.’ De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zuchtte: ‘De slagkracht van gemeenten wordt aangetast.’ En Bernard Wientjes van VNO/NCW typeerde Rutte-Verhagen als ‘een sociaal links kabinet’. Niet bepaald een compliment van de machtigste vertegenwoordiger van ondernemend Nederland.

Zo ongeveer de enige brancheclub die nog een lichtpuntje zag in het regeer- en gedoogakkoord, was die van de apothekers: ‘Regeerakkoord biedt aanknopingspunten.’

Zijn de regeringsplannen...