Het gesprek van de dag, volgens de redactie: het aantal daklozen in Nederland is met 13.000 gestegen sinds 2009. Velen hebben een geschiedenis als migrant. Als je je thuis hebt achtergelaten, is een huis een goed begin.

Enkele dagen na het nieuws dat 4 procent van de bevolking hardnekkig arm is, is Nederland een nieuwe indicatie van haar sociale staat rijker: het CBS meldt dat het aantal daklozen tussen 2009 en 2015 met 75 procent is toegenomen. Nederland telt nu 13.000 daklozen meer. Van 2009 tot 2010 raakten de meeste mensen hun thuis kwijt, en nog altijd neemt het aantal toe. Vooral het aantal daklozen met een migrantenachtergrond groeit: een verdubbeling, van 6.500 in 2009 naar 13.000 in 2015. De verhouding man-vrouw blijft nagenoeg hetzelfde: vier op één.

Het aantal daklozen in Nederland (schatting), met een onderscheid in ‘autochtoon’, ‘niet-westerse allochtoon’ en ‘westerse allochtoon’. Beeld: CBS , SIVZ.

De oorzaak heeft het CBS niet onderzocht, maar...