De gesprekken van de dag, volgens de redactie. Vandaag: in Nederland is armoede misschien nog wel het meest duurzaam. Ze is nog net niet zo hardnekkig als de kosten van het bootje van Beatrix.

Je kent het wel, het moment waarop de kaas bijna op is. Verwoede pogingen nog een lekker plakje te schaven hebben van de kaas een bootje gemaakt, zo hard dat je er de kaasboer zijn harses mee kan inslaan. Op is op, en dit is pas bijna.

Ik moest en zou het restje kaas de man maken, vroeger. ‘Vroeger waren wij zo arm’, zei mijn oma, ‘wij aten schuifkaas.’ Een boterham met in de hoek een miezerig plakje kaas, dat je bij elke hap snel verschoof. Zo nam je steeds een hap droog brood, met alleen het idéé kaas. Alleen de laatste hap was belegd. Liever een bootje kaas dan schuifkaas, benadrukte mijn oma. ‘Niet piepen.’

Bijna vier procent van de Nederlandse bevolking is arm. Hardnekkig zelfs, blijkt uit een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Omgerekend, schrijft de