De VVD snakt naar de oppositie om de wonden van de verkiezingsnederlaag te likken en weer op orde te komen. Zal zij die rust krijgen? Het gevaar van een machtsgreep door Verdonk dreigt permanent. Maar bovenal is het de vraag of de partij nog van deze tijd is, wijst een rondgang langs partijprominenten uit.

In de jaren dat hij de VVD-fractie leidde (1971-1977), had Hans Wiegel een eenvoudige maar doeltreffende methode om de stemming er in te houden. ‘In de wekelijkse fractievergadering wees ik per toerbeurt iemand aan die ik mededeelde dat hij die dag jarig was. Hij moest trakteren. Op sherry. Daar trakteerde de VVD altijd op. De ARP dronk jenever, de katholieken bier, wij sherry. Voor mij als jonge fractievoorzitter was het essentieel dat ik van de club een team maakte, sfeer creëerde. Met de verplichte wekelijkse verjaardag waren het gewoon feesten op dinsdagochtend!’

Dat waren de jaren waarin gemoedelijkheid nog de toon zette bij de VVD. Hoewel de VVD ook toen interne...