Rondgang / Partij in crisis

In de jaren dat hij de VVD-fractie leidde (1971-1977), had Hans Wiegel een eenvoudige maar doeltreffende methode om de stemming er in te houden. ‘In de wekelijkse fractievergadering wees ik per toerbeurt iemand aan die ik mededeelde dat hij die dag jarig was. Hij moest trakteren. Op sherry. Daar trakteerde de VVD altijd op. De ARP dronk jenever, de katholieken bier, wij sherry. Voor mij als jonge fractievoorzitter was het essentieel dat ik van de club een team maakte, sfeer creëerde. Met de verplichte wekelijkse verjaardag waren het gewoon feesten op dinsdagochtend!’

Dat waren de jaren waarin gemoedelijkheid nog de toon zette bij de VVD. Hoewel de VVD ook toen interne tegenstellingen kende, kregen ze nooit zulke grimmige trekken als in deze tijd.

Wiegel maakt zich als zoveel VVD’ers zorgen over het onttakelingsproces. Nog maar vijf, zes jaar geleden beleefde het liberalisme zijn hoogtij en leek de VVD onstuitbaar op weg om de positie van grootste...