06-12-2008
Door Maurits Martijn

Harry Timmermans (1952) is hoogleraar stedenbouwkundige planologie en programmaleider van het onderzoekprogramma Design and Decision Support Systems in Architecture and Urban Planning bij de Technische Universiteit Eindhoven. Onlangs ontving hij een Advanced Grant van de Europese commissie.

‘Stedelijke gebouwen en ruimten moeten aansluiten bij de wensen en behoeften van bedrijven en huishoudens, iets toevoegen aan de culturele identiteit van een stad én een bijdrage leveren aan maatschappelijke doelstellingen als duurzaamheid, minder verkeersopstoppingen, minder sociale uitsluiting en minder energiegebruik. Het is een bijna onmogelijke opgave aan al deze eisen te voldoen. Wensen en behoeften lopen uiteen, terwijl ze concurreren om dezelfde beperkte ruimte. Aan maatschappelijke doelstellingen zit bovendien vaak een politieke lading.

En ook al zou wel aan deze eisen kunnen worden voldaan, dan ontstaan nog altijd discrepanties: de fysieke ruimte...