Corruptie

Nee, er is niets aan de hand. Dat riepen minister Donner en de Amsterdamse korpsleiding om het hardst toen De Telegraaf afgelopen zaterdag met een onthullende publicatie kwam. De krant meldde dat de AIVD onderzoek had gedaan naar corruptie bij het hoofdstedelijke korps. Oude koek, volgens de verantwoordelijke bestuurders, en het onderzoek had bovendien niets opgeleverd.

Dat er niets nieuws onder de zon is, klopt. Maar anders dan Donner en korpschef Bernard Welten het bedoelden. Want het lijkt erop dat Amsterdam een structureel probleem heeft. Al meer dan twaalf jaar worden politie en justitie in de hoofdstad beschuldigd van corruptie. Soms waren het zelfs hooggeplaatste personen die deze verwijten uitten, zoals de Utrechtse ex-hoofdcommissaris Jan Wiarda of de politievakbondsbestuurder Hans van Duijn.

Keer op keer stelden de verantwoordelijke ministers echter dat Amsterdam niets te verwijten viel. Maar steeds opnieuw lijken de dienders moeite te hebben met hun...