Frans Weisglas lijkt de laatste der kritische VVD’ers

Sinds de VVD onder leiding van Mark Rutte heeft plaatsgenomen op het regeringspluche zijn de liberalen – althans in de openbaarheid – opmerkelijk eensgezind. Over de omstreden samenwerking met de PVV klinkt vanuit de VVD-gelederen geen onvertogen woord. Zelfs het offeren van liberale kroonjuwelen als de koopzondag, de privacy, het verzet tegen de weigerambtenaar en de pgb’s (ooit door de liberalen zelf ingesteld) leidden niet tot openlijke kritiek van de VVD’ers zelf.

Sinds de dood van de progressieve heren Hans Dijkstal en Henk Vonhoff vraag menigeen zich dan ook af of er nog wel kritische liberalen bestaan. Zelfs oud-milieuminister Pieter Winsemius (‘De linkervleugel van de VVD? Daar spreekt u mee!’) houdt zich de laatste tijd gedeisd. De enige prominente liberaal die nog wel in het openbaar kritiek heeft op het kabinet is niemand anders dan Frans Weisglas.

Van de zomer trok de oud-Kamervoorzitter flink van leer tegen...