Niet de Raad voor Cultuur of andere deskundigen moeten bepalen wat goede kunst is, maar het publiek. Dat zegt Halbe Zijlstra deze week in Vrij Nederland in zijn eerste grote interview als staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In zijn plannen voor de culturele sector wil Zijlstra (VVD) bezoekersaantallen als een belangrijk criterium gaan hanteren. ‘Anders bepaalt een kleine groep welke kunst gesubsidieerd moet worden. Kunst is voor de maatschappij. Als de maatschappij niet bereid is ernaartoe te gaan, is er iets fundamenteel verkeerd.’

De komende vier jaar zal het kabinet-Rutte 200 miljoen euro bezuinigen op kunst en cultuur, meer dan 20 procent van het budget. Zijlstra wil deze bezuinigingen aangrijpen voor een ingrijpende ‘omslag’ in de culturele sector. De kunsten moeten ondernemender worden, meer op zoek gaan naar publiek en naar private financiering. ‘We moeten af van de vanzelfsprekendheid dat gezelschappen of instellingen die het slechter doen...